POVĚZ mi to,

jak získat vzdělání pro své zaměstnance jen za 15 % ceny!

Co je to POVEZ?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Projekt realizuje Úřad práce ČR a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Co POVEZ nabízí?

Projekt nabízí výhodné příspěvky na úhradu nákladů na odborné vzdělávání zaměstnanců až do výše 85 % nákladů a úhradu mzdových nákladů, které vynaložíte na zaměstnance po celou dobu jejich účasti až do výše 100 % nákladů.

Vzdělávání je radost. O Vaše zaměstnance se postaráme!

Nabídka vzdělávání

POVEZ ve třech krocích

Jak to probíhá?

Nejprve je nutné sepsat a podat ŽÁDOST. Žádost se podává v elektronické nebo listinné podobě na místně příslušné pracoviště Úřadu práce.

Úřad práce provede formální posouzení, věcné hodnocení a (ne)SCHVÁLENÍ žádosti. V případě schválení obdržíte vyrozumění o schválení příspěvku.

Po schválení žádosti proběhne VÝBĚR vzdělavatele, a to přímým zadáním nebo výběrovým řízením dle hodnoty VZ. VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců může začít.